Men / Ready to Wear
 • KHAKI OVERCHECK SLIM FIT SHIRT
  Item No. 9210803215
  $560 $280
 • SILK RIBBED V-NECK
  Item No. 9210824638
  $1,540 $770
 • VANISE SILK JERSEY V-NECK
  Item No. 9210829193
  $1,390 $695
 • CASHMERE V-NECK
  Item No. TFK100-BRK78
  $1,790 $895
 • TONAL DARK GREEN SLIM FIT SHIRT
  Item No. 9210808686
  $660
 • GREEN JAGUAR SLIM FIT SHIRT
  Item No. 9210814887
  $785
 • GREY LEOPARD SLIM FIT SHIRT
  Item No. 94VREG-6FT900
  $845
 • PURE SILK V-NECK
  Item No. TFK100-BSS94
  $1,450 $725
 • INTERLOCK CASHMERE HOODIE
  Item No. TFJ948-BT251
  $2,790
 • ULTRAFINE SILK MERINO V-NECK
  Item No. TFK100-BSQ20
  $1,390